3000 zonnepanelen voor Science Park Bilthoven

Grootste project tot nu toe

Het biotechnologische bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven, waar onder meer het RIVM nog gehuisvest is, heeft binnenkort drieduizend zonnepanelen op de daken. Dit is het grootste zonnestroomproject in onze gemeente tot nu toe. Het werd mogelijk door de nauwe samenwerking tussen BENG!, als initiatiefnemer en katalysator, eigenaar Poonawalla Science Park BV en projectbureau Greenspread. Half augustus 2020 is de installatie klaar voor gebruik.

 

Het traject van vooronderzoek, planontwikkeling en realisatie heeft een paar jaar geduurd. Tussentijds kwam de toekenning van subsidie van de Rijksoverheid (SDE+), ter stimulering van meer opwekking van duurzame energie. Daardoor geldt in de komende 16 jaar een vergoeding voor de geproduceerde zonnestroom.

 

Ervaring toepassen
BENG! deelt graag de ervaringen uit dit project, denkt mee over mogelijkheden voor kleinere en grotere zonnestroomprojecten en kan de realisatie begeleiden. Bedrijven en instellingen met plannen kunnen contact opnemen via info@beng2030.nl (https://www.beng2030.nl/pg-27565-7-107728/pagina/beng_-_contact.html).

 

Lees ook het persbericht (https://www.beng2030.nl/pg-27565-7-107682/pagina/beng_-_energie_opwekken_-_lokale_opwekprojecten.html) over dit project. 

 

 

zonnepanelen op Utrecht Science Park Bilthoven zonnepanelen op Utrecht Science Park Bilthoven