Uitkomst inwonerspanel duurzaamheid

de 'BENG!-thema's uitgelicht

Een paar keer per jaar peilt gemeente De Bilt de meningen en ideeën bij een panel van 800 inwoners. Onlangs gebeurde dat over de onderwerpen groenadoptie, duurzaamheid en energietransitie. We lichten hieronder de ‘BENG!-thema’s’ uit de rapportage.  

 

Motivatie voor actie Veruit de meeste inwoners van gemeente De Bilt vinden duurzaamheid in algemene zin (zeer) belangrijk (91%). Veel mensen uit het panel zijn ook gemotiveerd om zelf hun energieverbruik te verminderen: slechts 3% niet. Belangrijkste motivatie daarvoor is het verlagen van de kosten (79%), met vlak daarna klimaat beïnvloeding (71%). Comfort en subsidies motiveren ook (39% en 31%). Het verhogen van de verkoopwaarde speelt voor 20% een rol. Initiatieven van andere inwoners en organisaties (zoals gezamenlijke inkoop) is voor 11% motiverend.

Drempels Ruim een kwart van de respondenten vindt hun huis al zoveel mogelijk verduurzaamd. Bij de anderen vormen de kosten de grootste drempel (54%). Daarna volgen betrouwbaarheid van technieken of bedrijven (25%) en ‘ingewikkeld’ (17%) Te weinig tijd speelt bijna geen rol (3%).

Hulp Verder werd gevraagd: hoe kan de gemeente u helpen? Met een stappenplan op maat voor mijn woning, zegt 35%. En advies over zonnepanelen (23%) en isolatie (22%).

Isolatie Bij een derde is de woning al volledig geïsoleerd. Een kwart geeft aan zeker/waarschijnlijk binnen 5 jaar (meer) te gaan isoleren. En 22% is niet van plan iets te doen.

Zelf opwekken Een zesde wekt al zelf energie op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Een vijfde zal dit zeker/waarschijnlijk binnen 5 jaar doen. Een derde zeker/waarschijnlijk niet.

Informatie Bijna 40% zoekt nooit naar informatie over het verduurzamen van de woning. Wie wel zoekt noemt als bronnen: Milieucentraal (17%), BENG! (15%) en Jouwhuisslimmer (4%).

Bekendheid met subsidie Van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) heeft 64% nooit gehoord. Verder blijkt bekendheid met subsidie een positief effect te hebben op de waarschijnlijkheid dat inwoners maatregelen gaan nemen.

Gewenste inzet Waar moet de gemeente op inzetten, was een vraag. Stimuleren van isolatie, zegt 65%. En het gebruik van zonnepanelen, noemt 60%. Warmte uit riool of aarde zegt 40% en informatieverstrekking noemt ook 40%. Inzet op zonnevelden wil 23%. Wacht op nieuwe technieken, stelt 21%. Voor windmolens is 12%.

Over zonnevelden Waar moeten zonnevelden komen? 35% stelt: nergens in onze gemeente. Een deel wil ergens gecentreerd (39%), anderen juist verspreid (18%). Op grote stukken open land (26%) of juist kleinschalig op stroken (24%). Uit het zicht (52%) of juist zichtbaar (13%). Langs wegen (52%) of niet (12%).

17% stelt dat zonnevelden in te passen zijn, mits zorgvuldig. Grootste zorg bij zonnevelden is de verstoring van het landschap en het uitzicht (59%) en bedreiging van planten/dieren (51%).
De winst kan volgens het panel goed geregeld door: aantrekkelijke energietarieven van inwoners en bedrijven (43%) of eigenaarschap door de lokale energiecoöperatie (39%) of een gebiedsfonds met lokale zeggenschap over de besteding (30%).

Bekijk hier het volledige rapport (https://www.debilt.nl/over-de-bilt/inwonerpanel) van dit inwonersonderzoek (juli 2020) van Gemeente De Bilt.

onderzoek onderzoek